Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

(Versio 2010-1; julkaistu 28.6.2010 ja voimassa ko. päivämäärästä alkaen)

Tietosuojasi on tärkeää hammaslääkärioulu.com:lle. Tässä tietosuojakäytännössä on määritetty tämän hammaslääkärioulu.com-sivuston tietojen käyttöön liittyvät käytännöt, mukaan lukien kerättävien ja seurattavien tietojen tyyppi, tietojen käyttötapa sekä tietojen jakaminen.

KUN KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA, HYVÄKSYT TÄMÄN KÄYTÄNNÖN EHDOT. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ, LOPETA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÄMINEN.

Tietosuojakäytännön sovellettavuus

Tämä tietosuojakäytäntö koskee hammaslääkärioulu.com:a.

Jos napsautat tällä sivustolla olevaa linkkiä, joka johtaa jollekin toiselle sivustolle, lue kyseisen sivuston tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot tai oikeusturvakäytäntö ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt linkitetyn sivuston käyttöön sovellettavat ehdot.

Yleinen tietojen kerääminen

Hammaslääkärioulu.com kerää, käyttää tai tuo julki vain sellaisia henkilökohtaisia tietoja, jotka ovat tässä käytännössä nimettyjen tarkoitusten mukaisia, ja hammaslääkärioulu.com säilyttää tietoja vain niin pitkään kuin näiden tarkoitusten mukainen käyttö sitä edellyttää.

Tätä sivustoa käyttämällä annat hyväksyntäsi sellaisten henkilökohtaisten tietojen keräämiselle, käytölle ja julkituomiselle, joiden tyyppi ja käyttötarkoitukset on kuvattu tässä tietosuojakäytännössä.

Hammaslääkärioulu.com seuraa sivuston käyttötavoista ja muista sivustoon liittyvistä tiedoista koottuja tilastotietoja ja yleistietoja, mutta nämä tilastotiedot eivät sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja.

Kävijän tunnistaminen

Yleisesti ottaen voit käyttää tätä sivustoa tiedonhakutarkoituksessa kertomatta hammaslääkärioulu.com:lle kuka olet ja antamatta hammaslääkärioulu.com:lle mitään henkilökohtaisia tietoja itsestäsi. Näitä tietoja kutsutaan yleisesti nimellä “evästeet”. Useat Web-sivustot käyttävät niitä, ja ne ovat nykyään hyvin yleisiä tällaisissa käyttötarkoituksissa. Evästeet ovat tietoja, jotka tallennetaan tietokoneen kiintolevylle, ei tälle sivustolle.

Evästeiden käytöstä on hyötyä sivustossa vierailevalle käyttäjälle esimerkiksi siten, että samaa salasanaa ei tarvitse antaa useita kertoja istunnon aikana. Tiedot eivät ole henkilökohtaisia. Toisin sanoen evästeitä käytetään tietokoneen tunnistamiseen, eikä niitä voida yhdistää sinuun. Tämän sivuston ja muiden hammaslääkärioulu.com-sivustojen käyttötapoja ja -aikoja seuraamalla hammaslääkärioulu.comvoi parantaa sivustojaan. Jos et halua vastaanottaa evästeitä etkä saada ilmoituksia niiden asettamisesta, voit määrittää Web-selaimen toimimaan näin, jos selain sallii tällaisen määrityksen.

Tämä sivusto käyttää myös tekniikkaa, jonka avulla hammaslääkärioulu.com voi palvelujensa parantamistarkoituksessa kerätä tiettyjä teknisiä tietoja, kuten IP-osoitteen, tietokoneen käyttöjärjestelmän, selaimen tyypin ja kaikkien sivustoon viittaavien Web-sivustojen osoitteen.

Henkilökohtaiset tiedot – kerääminen, käyttö ja jakaminen

Jos tältä sivustolta voi ottaa yhteyttä hammaslääkärioulu.com:iin ja esittää kysymyksiä tai pyyntöjä, hammaslääkärioulu.com saattaa joutua pyytämään sinulta henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi, osoitettasi, sähköpostiosoitettasi ja puhelinnumeroasi. hammaslääkärioulu.com saattaa käyttää antamiasi tietoja vastatessaan pyyntöihisi postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos tilaat jonkin tuotteen, pyydät palvelua tai lähetät sisältöä tälle sivustolle, hammaslääkärioulu.com:n on ehkä otettava yhteyttä sinuun ja pyydettävä lisätietoja pyynnön käsittelemiseksi.

Hammaslääkärioulu.com ei anna lähetettyjä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Hammaslääkärioulu.com on oikeus muttei velvollisuutta säilyttää ja käyttää kyseisiä tietoja ja muista nykyisistä tai aiemmin tällä sivustolla tekemistäsi toimenpiteistä peräisin olevia tietoja hammaslääkärioulu.com:n tietokannoissa kohtuullisen ajan verran laillisten velvoitteiden ja rajoitusten puitteissa voidakseen selvittää kiistoja, määrittää ongelmatilanteiden aiheuttajia ja panna täytäntöön lain yritykselle suomat oikeudet sekä tämän tietosuojakäytännön ehdot.

Lain edellyttämä tiedonanto

Jos hammaslääkärioulu.com:n on lain, tuomioistuimen määräyksen tai muun juridisen prosessin pakottamana annettava henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, hammaslääkärioulu.com pyrkii tiedottamaan tästä etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä. Annat täten hammaslääkärioulu.com:lle valtuudet antaa sinua koskevia tietoja mihin tahansa edellä kohdassa “Henkilökohtaiset tiedot” mainittuun tarkoitukseen, joka voi liittyä esimerkiksi immateriaalioikeuksien rikkomusten tai muun laittoman tai hammaslääkärioulu.com:n lailliseen vastuuseen saattavan toiminnan tutkimiseen.

Tietojen suojaaminen

Hammaslääkärioulu.com pyrkii kaupallisessa mielessä kohtuullisin toimenpitein estämään tämän sivuston käytön kautta hammaslääkärioulu.com:lle lähettämiesi henkilökohtaisten tietojesi luvattoman ja asiattoman käytön.

Muutokset tietoturvakäytäntöön

Hammaslääkärioulu.com saattaa muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä tai muuttaa tai muokata tämän sivuston tai sen sisältämien sivujen sisällön käyttöä tai peruuttaa käytön milloin tahansa myös ilman erillistä ilmoitusta. hammaslääkärioulu.com on ilmoittanut tämän tietosuojakäytäntöversion voimaantulopäivän edellä. Jos hammaslääkärioulu.com aikoo tehdä tämän sivuston tietosuojakäytäntöön muutoksen, joka aiheuttaa oleellisen ja epäsuotuisan muutoksen tapaan, jolla hammaslääkärioulu.com saattaa käsitellä tai käyttää tällä sivustolla hammaslääkärioulu.com:lle lähettämiäsi henkilökohtaisia tietoja, hammaslääkärioulu.com julkaisee ilmoituksen muutoksesta tällä sivuston sivulla.